Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) v PP Bernátka

4. 5. 2013

V podrostu PP Bernátka je v jarním aspektu nepřehlédnutelná řeřišnice rojlistá (Cardamine trifolia). Smělé tvrzení. Řeřišnice trojlistá je v jarním aspektu pŘeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia)odrostu PP Bernátka velmi snadno přehlédnutelná. Květina je to poměrně pidiaturní, nenápadná, běžný plevel připomínající. Nadšené hýkání jsem po spatření této zelinky ještě nezaznamenal. Řeřišnici trojlistou nepřehlédne znalec. Turista poučený informační tabulí NS Tesák na Trojáku nejednou marně po lese bloumá. Mnohdy proto, že jarní květinu hledá v červenci. Řeřišnice vykvétá již koncem dubna. Hledá-li ve vhodnou dobu, pátrá na nesprávném místě. V mapách není chráněné toto území zaznačeno příliš ideálně. Vřele možno doporučit juknout na mapu na Seznamu. Lesní cestičky jsou zde zaznačeny relativně přesně. Relativně přesně pro toho, kdo zmíněnou přírodní památku již někdy v minulosti nalezl. Nevymýšlet pak ptákoviny a vyjít po lesní cestě od hájenky na Bernátce. Jsou i kratší alternativy. A zmatenější. Dle mapy Valašskem na kole a pěšky na Bernádce. Podle této bych se však v tomto případě moc neorientoval. U hájenky je zastávka busu Vsetín – Přerov. Psi zde štěkají, ale nekoušou. Budete-li cestu hledat již po osmnácté, budou vesele vrtět ocásky. Možno si pro ně přibaliti gothajský salám či pišingr. Během pátrání se jistě důvěrně spřátelíte. Jak to se těmi řeřišnicemi vlastně je? V ČR roste několik druhů. Od zcela běžných po kriticky ohrožené hajzlíky. Dle soupisu květeny naší: Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84, str. 647–811.  

České jméno

Latinské jméno

Ohrožení

Řeřišnice hořká pravá

Cardamine amara subsp. amara

-

Řeřišnice hořká rakouská

Cardamine amara subsp. austriaca

-

Řeřišnice hořká Opizova

Cardamine amara subsp. opicii

C1 b

Řeřišnice vlaštovičníkovitá

Cardamine chelidonia

-

Řeřišnice křivolaká

Cardamine flexuosa

-

Řeřišnice srstnatá

Cardamine hirsuta

-

Řeřišnice nedůtklivá

Cardamine impatiens

-

Řeřišnice malokvětá

Cardamine parviflora

C1 b

Řeřišnice rýtolistá

Cardamine resedifolia

C1 r

Řeřišnice trojlistá

Cardamine trifolia

C3

Okruh řeřišnice luční (Cardamine pratensis agg.):

Řeřišnice bahenní

Cardamine dentata

C3

Řeřišnice Matthioliho

Cardamine matthioli

C4 a

Řeřišnice luční

Cardamine pratensis

-

Kříženec bahenní a luční

Cardamine dentata × C. pratensis

-

Kříženec Matthioliho a luční

C. matthioli × C. pratensis (Cardamine ×smejkalii)

-

Řeřišnice trojlistá patří tedy k druhům ohroženým. Zákonodárci si toho ještě nepovšimli. Ochranná ruka práva nad ní nebdí. Tedy žádný trhák. Žádná senzace. Televize z toho nekouká. Dokonce ni TV Beskyd. A ta má okurkovou sezónu 366 dní v roce. Druhem ohroženým je v rámci ČR. Vzali-li bychom v úvahu pouze zemi Moravskou, případně Moravskoslezskou, je o zábavu postaráno. Můžeme ji klidně nacpat do škatulky druhů ohrožených kriticky. V Čechách je nepoměrně hojnější. Na Slovensku též. Zde možno se na ni podívati ještě do PP Lišková u Bumbálky. Údajně u Starých Hamrů. Neověřeno. A pak až Rychlebské hory. Na Moravě máme řeřišnice trojlisté méně než šafránu. Naštěstí jsou naše populace relativně stabilní. Řeřišnice není orchidej. Do jejího obýváku se ihned po rozkvetení nenahrne stádo mamutů. V jejím okolí se žádná atraktivnější bylinka nevyskytuje. Aspoň na Bernátce. Tam roste maximálně šťavel kyselý. Má nejoblíbenější. Dle zlých jazyků proto, že mohu neustále žvýkat jeho nakyslé listy. Není tomu tak. Fantastické fialové žilkování v bílých okvětních lístcích. Jen je třeba se podívati zblízka. Ale kvůli šťaveli žádný milec přírody řeřišnici nepošmajdá. Řeřišnice trojlistá obvykle bydlí ve zvláště chráněných územích. Zvláště chráněné území zas tak velkou ochranu neposkytují. Ale aspoň něco. Minimálně si zde nikdo nepostaví heliport.

A dnes budeme opět končit. Ne, že by se nedalo napsat více. Však kvůli těm pilnějším. Kdo využije deštivého počasí a podívá se na tyto stránky včas, mohl by ještě stihnout řeřišnici trojlistou na Bernátce či někde jinde pošmírovat. Zdali ji lijavce nespláchly nemohu zaručit. Přístupové cesty budou každopádně rozbahněné dosti...

A kdo se chce nejprve podívat na nějaké obrázky, nechť na Rajče pohlédne...