Jdi na obsah Jdi na menu
 


První čs. partyzánská brigáda Jana Žižky. Přehled akcí. Holešov 1947. (Druhá část - březen 1945)

2. 1. 2013

    

 

 

Březen 1945

1. III.

Bojem

s německým oddílem u Kudlova zabit 1 německý vojín, rozbit 1 německý motocykl a získán 1 automat.

 

Bojem

s německým oddílem ukořistěno: 1 automat, 7 pušek, 5 pistolí a munice.

2. III.

Přepadem

7 německých jednotek a 1 četou Volksturmu ukořistěno: zbraně a munice, zabito 45 Němců a více jak 40 raněno. (Velké Karlovice.)

 

Bojem

s německým oddílem v úseku Velké Karlovice – Horní Bečva zastřeleni 3 němečtí vojíni, ukořistěno: 3 pušky, 6 ručních granátů a větší množství munice.

 

Bojem

s německou jednotkou v úseku Mladcová – Racková zastřeleno několik Němců (asi 5), raněni 3 Němci, ukořistěno: 1 puška, 1 kulomet a větší množství munice.

 

Bojem

s německou jednotkou v úseku Tesák – Troják zabito 10 Němců a ukořistěny zbraně.

 

 

Angličtí parašutisté přijati do brigády.

3. III.

Zabit

zrádce Oškera z Rackové. (Odsouzen partyzánským tribunálem.)

 

Zabita

udavačka L. Bělíčková z Dešné. (Odsouzena partyzánským tribunálem.)

4. III.

Přepadem

německé kolony u Slavičína zajati 2 Němci, ukořistěno: 500 pásů nábojů do kulometů, 2.000 kusů nábojů a 4 pancéřové pěstě.

 

Přepadena

německá jednotka u Zahnašovic a zastřeleno 5 Němců.

5. III.

Přepadem

maďarské jednotky v Pohořelicích ukořistěno: 3 pistole, 3 automaty, 3 ruské automaty, 4 pušky, ruční granáty a větší množství munice.

 

Vyhozeny

koleje v úseku Bělotín – Polom. Vlak o 50 vagonech zničen.

 

Přepadem

maďarské hlídky ukořistěn 1 automat ve Zdislavicích.

6. III.

Zničeno

vysoké napětí v úseku Uh. Brod – Vlárský průsmyk.

 

Zničeno

telefonní vedení v úseku Bojkovice – Nezdenice.

 

Zastřelena

hlídka SS-manů v úseku Držková – Hošťálková. (2)

 

Bojem

s německým oddílem v Pohořelicích zabiti 2 Němci.

8. III.

Přebírán

materiál dodaný vzdušnou cestou a dodán veliteli Petru Moskalenkovi.

 

Bojem

s německou jednotkou u Rudimova zabiti 3 němečtí vojíni.

 

Vyhození

a zničení mostu přes silnici za Drahotušemi.

 

Destrukce

mostu u Podhoří.

9. III.

Přepadem

vojenský vlak na trati H. Lideč – Púchov.

 

Přepadem

maďarských důstojníků ukořistěno: 3 pistole a 1 automat u obce Troubky.

 

Zničeno

telefonní vedení v prostoru Bojkovice – Krhov.

 

Přepadem

německého oddílu v Kvasicích ukořistěno: 1 automat, 2 pancéřové pěstě a 1 bedna ručních granátů.

 

Dodány

důležité zprávy vysílací stanici Vlasta – Lidka o pohybu nepřátelského vojska a tajné zprávy gen. Veitlovi.

 

Přepadem

německé jednotky u obce Lužná ukořistěno: 9 pušek a 1 pistole (16 mrtvých Němců)

 

Přepadem

německého oddílu Hovězí – Hořansko ukořistěno: 5 karabin, 1 pistole a munice.

 

Přepadem

zabiti 4 Němci a ukořistěny 4 karabiny.

 

Přepadem

německé jednotky v sokolovně v Hovězí ukořistěno: 1 těžký kulomet, 8 pušek, 20 ručních granátů a 5.000 nábojů.

 

Přepadem

četnické stanice v Kostelci u Holešova získáno: 1 automat, 8 pušek, 2 pistole a 12 ručních granátů.

 

Přepadem

četnické stanice ve Slušovicích získáno: 5 pušek, 3 pistole, munice a gumové pláště.

 

Přepadem

nádraží v Morkovicích zničeno 30 cisteren benzinu, ukořistěno 400 kusů košil, 1 automat a 2 pistole.

 

Přepadena

skupina Němců a Maďarů v Zádveřicích, přestřelka, mrtví Němci, nedalo se zjistit kolik.

10. III.

Přepadem

3 německých aut u Slavičína ukořistěno: 6 pušek, 3 pistole, zastřeleno 6 Němců a 1 auto zničeno.

 

Přepadem

maďarského oddílu v Napajedlích ukořistěno: 11 pušek, 2 lehké kulomety, 3 automaty, munice, ruční granáty a zajati 4 Maďaři.

 

Přepadeni

a pobiti Vlasovci, kořist: 6 karabin.

 

Přepadena

a pobita 8 členná německá hlídka; kořist: 8 pušek a 2 pistole.

 

Přerušeno

dálkové vedení Vsetín – V. Karlovice – Liptál, dálnopisné vedení ve směru Zlín.

 

Přepadem

zastřelena 2 členná německá hlídka a přerušeno vedení Vsetín – Jablunka, kořist 2 pušky.

 

Přepadem

u Semetína postřílena 6 členná německá hlídka, kořist 6 pušek.

 

Přepadeno

Schuppo a zastřelen německý špion v Zádveřicích.

 

Zastřelen

německý důstojník SS v Lidečku.

 

Zničení

telefonního a telegrafního vedení Hovězí – Halenkovice.

 

Zničeno

telefonní vedení v Klokoči. Spojení přerušeno 2 dny.

12. III.

Zastřeleno

7 německých SS-manů v úseku Chvalčov – Tesák.

 

Přepaden

německý muniční vlak v Hustopeči u Val. Meziříčí, zničena: 1 lokomotiva, 23 vagonů se střelivem a jiným vojenským materiálem.

 

Destrukcí

zničena trať v délce 70 m v úseku Val. Meziříčí.

 

Boj

v Prlově; kořist 5 karabin a 5 Němců mrtvých.

 

Boj

v Hovězí; kořist: 15 karabin, 8 pistolí. Mrtví Němci, kolik, nedalo se zjistit.

 

Boj

v Halenkově; kořist: polní výzbroj 10 mužů, mrtví Němci, kolik, nedalo se zjistit.

 

Přepadem

maďarské jednotky v Zádveřicích – kořist: 3 pušky, 3 pistole, 14.000 kusů konserv, 160.000 kusů cigaret, 200 párů bot.

12. III.

Přepadem

maďarského transportu v Bojkovicích – kořist: 2 pušky, 1 bedna nábojů, 12 ručních granátů.

13. III.

Přepadem

400 Maďarů na Kudlově – ukořistěno: 150 pušek, 3 automaty a 20 pistolí.

14. III.

Přepadem

maďarský důstojník v Zádveřicích – kořist: 1 automat.

 

Přepadem

vojenského transportu získány 2 barely benzinu.

 

Přepadem

SS-mana získán 1 automat a střelivo.

15. III.

Zastřelen

konfident gestapa Kocůrek ze Vsetína. Poprava se stala na Oznici. Konfident se pokusil o atentát na velitele oddílu npr. Moskalenku, omylem zastřelil však partyzána por. Sašku.

 

Boj

s Němci, kterými jsme byli napadeni ze zálohy. Padl 1 partyzán.

 

Zničení

telefonního spojení u Slavíče. 180 m drátu odcizeno.

 

Přepad

vlasovského skladiště v Hrabůvce. Získáno: 2 pistole a střelivo.

 

Boj

s německou hlídkou v lese u Smiře.

 

Zničení

telefonního polního voj. vedení v Lipníku.

17. III.

Přepadem

60 Maďarů na Vizovsku; ukořistěno: 24 pušky, 2 automaty a 60 ručních granátů.

18. III.

Pověšen

zrádce Ovesný z Lipiny.

 

Přepadem

finanční stráže v Horní Lidči ukořistěno: 2 automaty, 3 pistole, 2 granáty, 1.500 nábojů – přiveden 1 Jugoslávec.

 

Zničení

telefonního a telegrafního vedení mezi Kunovicemi a Rajnochovicemi v km 47.5 - 47.6.

19. III.

Zastřeleni

2 faumani gestapa u Frant. Bače.

 

Zastřeleni

2 agenti gestapa v Bojkovicích.

 

Destrukce

na železniční trati mezi Rajnochovicemi a Osíčkem. Trať přerušena.

20. III.

Přepadem

maďarské jednotky v Rackové – ukořistěno: 11 pušek.

 

Zničeno

5 km telefonního vedení Zlín – Luhačovice.

 

Přepad

vojenské jednotky v Dřevohosticích. Získáno: 2 kulomety, 7 pušek, 1 pistole. 3 auta zničena.

 

Přepad

německé hlídky u Kladerub. Získáno: 1 automat, 1 pistole a střelivo.

 

Průzkum

muničního skladiště u Valšovic a získána bedna granátů.

21. III.

Zajištěn

sklad textilního zboží ve Lhotce u Val. Meziříčí.

 

Zastřeleno

6 Němců, 4 Vlasovci, 6 Maďarů – kořist 16 pušek, pistole, náboje.

 

Přepadem

v Babicích získáno: 2 pušky a 36 nábojů.

 

Zničení

telefonního vedení mezi Hustopečemi a Miloticemi.

 

Přepad

četnické stanice v Choryni. 1 četník raněn, 1 partyzán mrtev.

22. III.

Zajat

general-major von Müller, velitel 16 pancéřové divise s celým štábem.

 

Zajat

Němec hejtm. Koblížek z Kroměříže a pověšen.

 

Zajati

3 němečtí důstojníci a zastřeleni – kořist: jejich výzbroj – obec Kobeřice.

23. III.

Přepad

německého skladu látek v Lešné. Skladiště z části vyrabováno a zbytek zničen. Škoda 15,000.000 K.

24. III.

Zničeno

telefonní vedení Klobouky – Vlachovice, 25 sloupů.

 

Zničen

vlak na trati Hustopeče.

 

Zastřeleni

2 Němci v úseku Lukoveček – Přílepy.

 

Zničeny

4 telefonní sloupy u Lidečku.

 

Přepad

německé železniční stráže, 1 Němec zabit v Lidečku.

25. III.

Parašutisté

shozeni na pasece Bílová u Rajnochovic, zároveň se zbraněmi a vysílací stanicí.

 

Destrukce

železniční trati Hranice – Val. Meziříčí v km 16.7. Nákladní vlak čís. 6547 z části zničen. Škoda 500.000 K. Trať přerušena v délce 70 metrů.

27. III.

Zastřeleni

německého poddůstojníka u Partutovic. Odcizeny plány a mapy opevnění.

28. III.

Zastřeleni

manželé Langrovi v zámku ve Zdislavicích.

29. III.

Zastřeleni

4 muži finanční stráže v Pitíně.

 

Zničeny

4 telegrafní sloupy v Rokytnici.

 

Zastřelen

zrádce a udavač Pavlica z Rokytné.

 

Zastřelen

agent gestapa v Seči.

 

Zničeny

dvě auta benzinu na trati Zlín – Holešov; kořist: 3 pušky, 1 pancéřová pěst, 5 ručních granátů.

30. III.

Přepadem

trafiky v Lačnově – kořist: 10.000 kusů cigaret.

 

Zabráno

v kamenolomu 130 kg dynamitu.

 

Vyhozena

trať mezi Uherskem a Sedlištěm.

 

Zničeny

2 nákladní vlaky mezi Uherskem a Sedlištěm.

 

Odzbrojena

četnická stanice ve Vrb. Kostelci – kořist: 4 pistole.

 

Přepadem

60 Maďarů ukořistěno: 120 pušek, 130 granátů – obec Újezd.

 

Přepadem

150 Maďarů na Vizovsku ukořistěno 80 pušek, dva automaty a 60 granátů.

 

Zneškodněna

vysílací stanice z rozkazu majora Murzina.

 

Zastřeleni

2 Němci a 1 zraněn v prostoru Provodov – Želechovice; kořist: jejich výzbroj.

 

Bojem

zabito 15 Němců, ukořistěno 16 pušek, 2 pistole a 1 bedna nábojů. Dva partyzáni mrtvi.

 

Přepadem

vojenského skladiště v Pozděchově zastřelena německá hlídka – kořist: 65 pušek, 1 automat, 4 pistole a rozbito telefonní vedení.

 

Přepadem

německého oddílu v Drslavicích ukořistěno: 3 pušky, 2 pistole, 2 ruční granáty a množství nábojů.

 

Přepadem

německého oddílu v úseku Černovír ukořistěno: 3 pušky a 3 pistole.

 

Přepadem

německé kolony v Sedlišti zastřeleni 24 Němci – kořist: 4 kulomety a 15 kg dynamitu.

 

Zničen

nákladní vlak a koleje v Sedlišti.

 

Přepadem

německé policie v Mladcové zastřeleni 4 Němci – kořist: 7 pušek, 2 automaty, 1 pistole a zničena dvě auta. Jeden partyzán padl.

 

Zničeno

telefonní vedení Prostějov – Plumlov.

 

Bojem

s německou jednotkou zabiti 2 Němci, 5 zraněno – u obce Řekyně.

 

Přepadem

německé jednotky u obce Kokory kořist: 5 automatů, větší množství ručních granátů, 3 pistole a náboje.

 

Přepadem

německé hlídky 1 Němec mrtev – kořist: 1 automat – obec Ublo.

 

Přepadem

Hitlerjugend; kořist: 15 automatů, 15 pancéřových pěstí, 15 Hitlerjugend zabito – Lukoveček.