Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvek k poznání vnitřní variability druhu běžkař obecný se zaměřením na bežkaře formy kolektivní

30. 1. 2012

Každý živočišný druh vyniká tu větší, tu menší variabilitou. Běžkař není výjimkou. Věnujme se tedy nyní zkrácenému přehledu jeho nejdůležitějších variet. Je doloženo několik forem regionálních (běžkař beskydský, valašský, horňácký, chřibský atd.). Liší se nejrůznějšími detaily, které zde nemožno, pro nedostatek místa, vypsat. Ve starší literatuře se můžeme setkat i s lokální formou hanáckou. Moderní výzkumy však její samostatnou existenci nepotvrdily. Jedná se spíše o přehnaný patriotismus regionálních pracovníků, než seriózní vědecký poznatek. Hanák, jako takový, je tvor rozvážný a přemýšlivý, rozjívené pobíhání po závějích s dřevěnými deskami na nohách, nepovažuje za příliš důstojné počínání. Je však třeba přijmout fakt, že i v této etnografické oblasti jsou hlášeny relativně četné pozorování běžkaře obecného. Na základě terénních výzkumů můžeme považovat za věrohodnou domněnku o jejich valašském původu. Nejedná se tedy o přímé poddané krále Ječmínka, ale o potomky přistěhovalců z horských oblastí východní Moravy. Objevily se snahy opřít existenci hanácké formy běžkaře o důkazy genealogické. Někteří z jedinců spatřených při objíždění polností s lyžemi na nohách, jsou prokazatelně příslušníky starých rodů usedlých ve zdejších oblastech od pradávna. Místní badatelé však odmítají vzít v úvahu skutečnost, že až do relativně nedávné doby, odcházeli nejlepší synové Valaška na Hanou vypomáhat při žních a jiných polních pracích. A nejlepší syn je nejlepší syn. Není to žádná bačkora. Existenci zdejší lokální formy tedy můžeme brát jako neopodstatněnou. Snad se v průběhu vývoje tato skutečně zformuje, však hovořit o ní nyní je předčasné. Totéž platí o formě pražské, polabské, enklávě liběšické a mnohých jiných.

Mnohem podstatnější než územní diferenciace je dělení z hlediska etologického. Zde můžeme vysledovat celou řadu specifických typů. Jmenujme např. běžkaře formy sportovní, běžkaře formy kolektivní a další. Běžkař kolektivní je nejedním odborníkem považován za dlouho hledaný vývojový mezičlánek mezi běžkařem a neběžkařem. Zaměřme tedy následující část stati k jeho poznání.

Běžkař kolektivní si je dobře vědom, že sportovní výkony je nejlépe podávat v kolektivu. Ve společenství stejně naladěných osob nejen užije spoustu legrace, může zde i hledat poučení, pramenící z odborných disputací, ale soutěžení v kolektivu přímo vybízí ke stálému zlepšování výkonu. Pohybuje se tedy v minimálně čtyřčlenných skupinách. Setkají-li se dvě či více takových skupin, zpravidla se ihned začínají družit, spojovat a přeformovávat. V některých případech dochází i k dočasné výměně členů. Úmyslné i neúmyslné. Grupa nasedne na autobus na Dušnou. Již ve voze zjistí, že každý jedinec měl původně jinou představu o trase a cíli cesty. Aby sjednotili svá stanoviska, ihned po opuštění busu zamíří do místní hospůdky, objednají si čaj, vyndají mapy a diskutují. Vtom nejstarší člen kolektivu navrhne vypít si skleničku svařáku (některé preferují grog). Svařené víno k běžkám patří. Bez něj nejsou běžky běžkami. Víno je dopito a nejzkušenější člen navrhuje sníst si talířek hovězí polévky. Ráno nestihl posnídat. Hovězí polévka k běžkám patří. Bez ní nejsou běžky běžkami. Dokáže naplnit člověka energií. A k podávání maximálních výkonů je nutný extrémně vysoký příjem kalorií. Zapijeme ji pivečkem a dořešíme, kam tedy pojedeme. Při probírání kladů a záporů různých variant se diskuse stočí k nejnovějším vědeckým poznatkům týkajících se délky lyží a tyček, anatomicky správného držení těla při plužení a rozdíly v chemickém složení a fyzikálních vlastnostech vosků Swix, Rode a Holmenkol. Jak si má lyže správně namazat se okolní lid nedozví. Hospodský se diskrétně nakloní nad stůl a prohlásí „Nechci vás rušit, pánové, ale za 15 minut jede poslední autobus na Vsetín.“ Kolektiv vysedne na autobusovém nádraží. Dnes toho vskutku moc nenalyžovali. Ale čas tento není třeba považovat za ztracený. I teoretická průprava ke sportu patří. A příště, příště pánové, si zajedeme na Syrákov. A všem ukážeme, jak jezdí frajeři!