Jdi na obsah Jdi na menu
 


První čs. partyzánská brigáda Jana Žižky. Přehled akcí. Holešov 1947. (Čtvrtá část - květen 1945 a závěr)

2. 1. 2013

 

 

Květen 1945

1. V.

Zabit

u fryštácké přehrady Mayer, Schuppo, Zlín.

 

Přepadem

u Vsetína zničena 1 lokomotiva a 1 vůz výbušnin.

 

Přepadem

u Val. Senice ukořistěno: 2 vozy, 4 koně, 7 pušek a dovedeno 7 zajatců.

 

Přepadem

ustupujícím Němcům ukořistěno: 1 kulomet, 10 pušek, granáty, střelivo a zničeno 1 dělo.

 

Bojem

obsazeno město Velehrad a zabito 14 němců.

 

Zastřelena

Němci partyzánská spojka Olga bardinová z Bystřice p. H.

 

Přepadem

Maďarů ukořistěno: 3 pušky, 7 granátů a 1 automat.

 

Přepadem

u Vařákových pasek zabit 1 Němec.

 

Přepadem

u Semetína zabiti 2 Němci.

 

Přepadem

u Kelče ukořistěno: 1 automat, 5 pušek, 280 granátů a střelivo.

 

Bojem

v prostoru Vizovice – Bratřejov – Pozděchov zabito 102 Němců.

 

Přepadem

u Hošťálkové zajati 2 Němci.

 

Bojem

u Chrámečného padlo 65 Němců. Padlo 12 partyzánů.

 

Bojem

dobyta 2 kulometná hnízda u Újezda; kořist: 2 kulomety, 5 pušek a 1 Němec mrtev.

 

Bojem

u Bystřice p. H. rozprášena skupina 120 Němců.

 

Bojem

napadeni ustupující Němci u Zádveřic.

 

Přepad

maďarského oddílu v Kelči (General-leutnant Alexius Ratoltsy). Družina štábu odzbrojena a zajata. Získáno: 1 automat, 2.400 nábojů, 4 pušky, 2 bedny granátů a 3 pistole a jiný materiál. - Přestřelka: 3 Maďaři zraněni.

 

Přepad

vojenské posádky ve Valšovicích. Účel akce: zničení posádky a vyhození skladu. Při boji zasažen Hauptman a 3 poddůstojníci, 15 raněných.

2. V.

Boj

s německou ústupovou armádou v úseku Lukoveček – Přílepy. Padlo 40 Němců a 1 partyzán byl těžce raněn.

 

Bojem

zajat 1 poddůstojník a 6 německých vojínů.

 

Přepadem

u Lužné ukořistěno 1 nákladní auto, 2 povozy, 1 minomet, 15 pancéřových pěstí a zajato 5 Němců.

 

Přepadem

zničen trén přísunu na frontu pod Trojákem.

 

Přepadem

zajati 1 poddůstojník a 4 němečtí vojíni u Lukovečka.

 

Přepadem

zabito 5 německých vojínů a ukořistěno: 2 osobní auta, 1 kulomet a 3 automaty.

 

Přepadem

u Rudimova ukořistěno: 3 pušky, 2 bedny potravin, 1 pancéřová pěst a 8 ručních granátů.

 

Přepad

destrukční německé čety v Dol. Těšicích. Účel: zabránit vyhození mostů. Získáno: 6 pušek, 10 pistolí, 2 automaty, střelivo a trhaviny.

 

Zničení

vlasovského auta v Dol. Nětčicích.

 

Přepad

maďarského trénu u Býškovic. Získáno 8 pušek a střelivo.

 

Odzbrojení

15 Maďarů ve Valšovicích. Získáno 6 pušek a střelivo.

 

Přestřelka

v muničním skladě u Opatovic. Zničeno telefonní spojení Ústí – Opatovice.

 

Zničení

polního telefonního vedení Olšovec – Hranice.

 

Zničení

německého nákladního auta v Hrabůvce.

3. V.

Přepadem

Němců na Vsetíně vzniklo povstání. Němci zahnáni, po boji 79 mrtvých a 582 zajatých Němců. Ukořistěno: 3 děla, 5 těžkých kulometů, 107 pušek, 8 lehkých kulometů, 14 automatů, 10 pistolí, 3 pancéřové pěstě, 8 beden granátů, 2 bedny dělostřeleckých nábojů a 4 raketové pistole.

 

Zastřeleni

2 SS-mani na Oznici, 1 partyzán padl.

 

Zajat

1 Němec v lesích u Lukovečka a popraven.

 

Přepadem

u Liptálu ukořistěno: 1 dělo, pušky, granáty a střelivo.

 

Zabiti

4 Němci u Lukovečka a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Přepadem

u Rusavy zabito 18 Němců a ukořistěna jejich výzbroj.

 

Přepadem

v prostoru Držková – Hošťálková zabito 15 SS-manů.

 

Přepadem

maďarského trénu u Žákovic získáno v boji: 15 pušek, 1 pistole a transport rozprášen.

 

Zabránění

vyhození mostu přes řeku Bečvu u Oseka. 3 partyzáni mrtvi při odstraňování náloží.

4. V.

 

V noci navázáno spojení s Rudou armádou a Zlínem.

 

Zabiti

4 Vlasovci a 2 Němci v Horní Vsi u Skalky.

 

Zabito

9 SS-manů.

 

Boj

s SS-kolonou na silnici u Trojáku. 6 SS-manů pobito a 13 raněno. Zbytek rozprášen.

5. V.

 

Pochod do Zlína

 

Přepadem

u Rackové pobito 17 Němců a ztraceno 6 partyzánů.

 

Přepadem

osvobození 3 partyzánů, určených k odstřelení.

 

Odzbrojení

1 důstojníka v Všechovic. Získáno: 1 pistole a náboje.

1. - 5. V.

Přepadem

u Černovíra zajato 15 Němců a ukořistěno zbraní všeho druhu. Padl 1 partyzán.

 

Přepadem

v prostoru Uršice – Prostějov zabit 1 Němec; kořist: 6 pušek, 3 pistole a 14 granátů.

 

Bojem

v prostoru Zádveřice – Vizovice – Pozděchov – Bratřejov zabito 93 Němců, raněno 6, zajato 7, ukořistěno mnoho zbraní všeho druhu.
Ztráty: 7 mrtvých a 118 raněných partyzánů.

 

Bojem

u Bystřiček zabito 35 Němců, kořist všeho druhu.

 

Bojem

u Vícova zabito 5 Němců, zajato 9 Němců, kořist všeho druhu.

 

Bojem

u Olomouce zabito 50 Němců, mnoho raněno a ukořistěno: 50 pušek, 25 automatů, 5 kulometů a mnoho nábojů.

 

Bojem

v prostoru Štemberk – Šumperk zabito 98 Němců, kořist všeho druhu.

 

Bojem

u Rajnochovic zabito 5 Němců, 6 raněno a zraněn 1 partyzán.

 

Bojem

u Přerova mrtví a ranění nedali se zjistiti; ukořistěno: 134 pušek, 18 automatů, 4 kulomety, 67 pistolí a 150 granátů.

 

Přepadem

vojenského skladiště u Lověšic ukořistěno: 110 pušek, 1 automat, 5 kulometů a 4.500 nábojů.

 

Přepadem

u Rudimova zabito 17 Němců.

 

Přepadem

v prostoru Pozděchov – Lubná raněn 1 partyzán a zabito 5 Němců.

 

Přepadem

v Bystré zabiti 2 Němci.

 

Přepadem

u Vícova zajato 80 Němců a ukořistěno: 35 pušek, 15 automatů, 4 kulomety a mnoho munice.

 

Přepadem

u Jimramova zajato 400 Němců, kořist všeho druhu.

 

Přepadem

u Černovíru zabito 35 Němců, kořist všeho druhu.

 

Přepadem

u Jasenné zabiti 3 Němci.

 

Přepadem

u Dešné zabiti 4 Němci.

6. V.

Přepad

posádky v zámku v Bystřici p. H. Získáno 8 pušek, 1 pistole a střelivo.

 

Zastřelení

SS-poddůstojníka u Simře.

 

Přepad

stráže na mostě přes Lubinu. Bojem odstraněna nálož k vyhození mostu a získány zbraně.

 

 

 

 

 

V době od 6. V. 1945 do 8. V. 1945 (den osvobození) zúčastnily se jednotlivé skupiny přímých bojů, ochrany svých obcí, rušení a znemožňování ústupu (palbou, přepady a p.). V této době padl z našich řad J. Václavík z Hor. Nětčic.

Dále zaznamenáváme přesně nedoložených 54 přepadů německých jednotek, zničení 3 mostů, 6 železničních tratí, 11 vlaků a skladišť. Přerušeno 200 telefonních vedení, získáno bojovými akcemi 250 pušek, 506 granátů, 43 automatů, 140 pistolí, 8 kulometů, 12.000 kusů střeliva, 340 kg výbušnin, 16 koní, 5 krav a 6 vozů. Zhotoveny plány 10 měst, opevňovacích prací a získáno k deserci 250 mužů.
Dále v roce 1944 činitelé brigády v květnu zničili objekty fy Kyšer, chemické závody v Bojkovicích.
A musíme podotknouti, že v rámci bojů naší brigády s Němci byly zničeny tyto vesnice: Ondrejovo, Raztoka a Magale na Slovensku, Prlov a Ploština na Moravě. Mimo toho bylo na Slovensku vypáleno přes 400 Pasek.
Pokud se týká vysílaček měla brigáda radiovysílačku, kterou obsluhovala ruská dvojice Šaša a Voloďa. Padli hrdinsky na Bečvách. Vysílačka byla zničena. Druhá vysílačka, obsluhovaná Tamarou a jejími pomocníky ruské národnosti, byla zničena v prostoru Horních Bečev a Tamara padla rovněž s celým svým štábem. Třetí vysílačka byla řízena Ruskami Naďou a Ninou, které padly, vysílačka však byla zachráněna. Přišli jsme o ni na Černavě. Vysílačka shozená v úseku Kateřinice byla Němci rovněž zničena a vedoucí padl. Další vysílačka byla obsluhována členkou Rudé armády Sofou a při jejím obsluhování padla Češka Irena Veselková z Malenovic. Další vysílačka byla na Žlutavách a řízena byla ruskými parašutisty ze skupiny „Bohuš“.
Kolik partyzáni pobili Němců?
Těžko odpovědět. My jsme je nepočítali. Na Slovensku jich bylo hodně. Na Moravě je jich zjištěno na 3.600. Bylo jich však mnohem více. Dle našich zkušeností, jak naši chlapci podceňovali zjišťovati počet padlých Němců, bylo jich nejméně jednou tolik. A nedá se také zjišťovati počet letákových akcí. Vydávali je velitelé samostatně, nezachovávali jejich kopie, vydávali také publikace, proklamace a rušili řádný chod německé administrativy, kde se dalo. A kolik padlo partyzánů? Padlo jich mnoho. Na Moravě nebyly oběti tak velké. Zde padlo asi 300 partyzánů. Počet raněných lze udati počtem asi 300. Je to však číslo nepřesné. Počet desercí lze udati značným číslem. Je to však kapitola trapná a číslo neuvedeme. Měli jsme také i zrádce. Mezi námi pracovala Marta Raková, gestapačky sestry Beloňovy z M. Ostravy, gestapák Dvořák, Kořínek a pokoušel se nám dojíti na kobylku Velký a Malý Franta. Velký Franta, nejúspěšnější gestapák v Čechách byl však námi likvidován, dále gestapák Farek s jeho ženou a několik jiných, více či méně význačných.
Podotýká se, že činnost zde uvedená nevyčerpává činnost brigády. Tak jak jsme podotkli úvodem, nenaznačujeme zde vůbec činnost na Slovensku, kterou popíšeme v druhém vydání. Nezachycujeme zde též činnost několika skupin ruských, které konaly velkou bojovou činnost a o kterých se spisy bohužel u nás nezachovaly. Dále nemám zde dosud záznamy několika českých oddílů a českých velitelů, kteří po skončení války odešli do svých domovů a rovněž nezanechaly záznamy o své činnosti.