Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bobr evropský (Castor fiber) - literatura

17. 3. 2014

Bobr evropský je populárním zviřátkem. Literatury zabývající se tímto tvorečkem je tedy dosti. Literatury je dosti o všech organismech. Mnohdy lidu sprostému nedostupné. Učený spis uložený v bibliotéce Přírodovědné fakulty je běžnému smrtelníkovi naprd. Dosud jediná universita, jež nenutí nebohého badatele sbalit i kufírek a jet přes půl republiky kvůli možnosti pročísti si diplomku svého absolventa, je ta Masarykova v Brně. Bobr evropský je zviřátkem zažívajícím netušenou expanzi do své původní domoviny. Ještě koncem 20. století jevilo se jeho objevení se na Vsetínské Bečvě coby biologické sci-fi. Literatura tedy rychle zastarává. Podívejmež se, jaké práce si může amatérský zájemce prostudovat v pohodlí svého domova, to jest těch, jež možno stáhnouti si bez potíží z internetu. V žádném případě nejedná se o kompletní Netbibliografii. Vybráno je několik málo prací. Výběr ryze subjektivní.

Vorel A. - Šafář J. - Šimůnková K. (2012): Recentní rozšíření bobra evropského (Castor fiber) v České republice v letech 2002–2012 (Rodentia: Castoridae).

Hamšíková L., - Vorel A. - Maloň J. - Korbelová J. - Válková L. - Korbel J. (2009): Jak jsou početné bobří rodiny? Novodobý výskyt bobra na území ČR. Sborník Regionálního muzea v Mikulově.

Vorel A. (2006): Program péče o populaci bobra evropského. Ochrana přírody roč. 61.

Vorel A. a kol. (2013): Program péče o bobra evropského v České republice.

Vorel A. - John F. - Hamšíková L. (2006): Metodika monitoringu populace bobra evropského v České republice. Příroda roč. 25.

Šafář J. - Vávra T. (2006): Vývoj rozšíření bobra evropského (Castor fiber) v České republice. Příroda roč. 25.

Kostkan V. (2006): Práce s veřejností a řešení škod ve vztahu k bobrovi evropskému (Castor fiber) v České republice. Příroda roč. 25.

John F. (2006): Bobr v přírodě a v kultuře: interpretativní sociologie jako výkladový rámec percepce konfliktního živočicha. Příroda roč. 25.

Havránek F. a kol. (2010): Harmonizace vztahu populace bobra evropského a stavu prostředí.

Dohnal R. (2010): Potravní a teritoriální eto-ekologie bobra evropského.

Kostkan V. a kol. (2012): Početnost a distribuce populace bobra evropského (Castor fiber) v nivě řeky Moravy a dolních částech niv Mojeny, Olšavy a Dřevnice na území Zlínského kraje.

ZO ČSOP Hulín: Výskyt bobra evropského (Castor fiber) na okrese Kroměříž v letech 1992-2003.

Smolka A. (2012): Vývoj populace a význam bobra evropského (Castor fiber) na Záhlinických rybnících a v revíru Kroměříž.

Holý V. (2009): Potravní preference bobra evropského (Castor fiber L.) na lokalitách Chropyně a Horka. Bakalářská práce.

Holý V. (2011): Potravní preference bobra evropského (Castor fiber L.) na lokalitách Chropyně a Horka. Diplomová práce.

Janoš V. (2009): Podzimní aktivita bobra evropského (Castor fiber).

Klapalová S. (2008): Mapování vlivu šíření bobra evropského (Castor fiber) na lesní porosty v krajině Strážnického Pomoraví.

Klapalová S. (2011): Změny říčního ekosystému Moravy v důsledku šíření bobra evropského (Castor fiber).

Franěk L. (2010): Mapování vlivu šíření bobra evropského (Castor fiber) na lesní porosty v krajině dolní Svratky.

Franěk L. (2012): Pobytové stopy bobra evropského (Castor fiber) na vodních útvarech říční krajiny dolní Svratky.

Coby bonus je možno uvésti článek archeozoologický:

Komoróczy  B. - Sázelová S. (2011): Příspěvek k výskytu bobra evropského ve středním Podyjí. Sborník Regionálního muzea v Mikulově.

Až dosud uváděl jsem zde práce snadno objevitelné. Stačí zadat autora a část názvu do Googlu a něco již z něj vypadne. Nyní následuje vyhledávací oříšek. Patrně jedná se o diplomovou práci:

Hamšíková L. (2005): Prostorová disperze a populační hustota bobra evropského (Castor fiber L. 1758) v prostoru soutoku Moravy a Dyje.

Nalézti ji není jednoduché. Nutno kliknouti zde.

-       zmiňovaná diplomka získáte po stáhnutí odkazu: „textLenkaHamsa.doc“

-     po stažení prezentace „form 2009.ppt“ získáte pěkné obrázky pobytových znaků bobra. I naprostý elév se dle nich je naučí určovat.

-       nejen pro šmíráky bobrů je určen „klic dreviny.ppt“. Mamlas, jež horko těžko v létě rozezná lípu od kaštanu naučí se determinovat stromy a keře. A to jen dle pupenů a podobných blbostí.